Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Publicerad: 2017.11.01 i Hem

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen. IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna är ämnade att styra klimatet i odlingsmiljön. IFG…

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Publicerad: 2017.10.26 i Hem

Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode…

Nina Grönberg ny CFO

Publicerad: 2017.10.25 i Hem

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från rollen som koncernredovisningsansvarig på Ratos. Nuvarande CFO Magnus Bergendorffs interimskontrakt…

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Publicerad: 2017.09.26 i Hem

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post…

Duroc korrigerar uppdaterad finansiell kalender

Publicerad: 2017.07.16 i Hem

Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella kalender. Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har felaktiga delårsperioder angivits.  Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att…

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Publicerad: 2017.07.13 i Hem

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28 augusti. Ny finansiell kalender Bokslutskommuniké 2017 28 augusti 2017 Årsstämma…

Duroc förvärvar bolag inom klimatkontroll och energieffektivitet för professionella odlare

Publicerad: 2017.07.11 i Hem

BonarAgro, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna är ämnade att styra klimatet i odlingsmiljön. BonarAgros solskyddstextilier används i växthus för att skydda grödorna mot starkt UV-ljus och värme samtidigt som de också isolerar mot kyla under kallare årstider. Andra produkter som BonarAgro…

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Publicerad: 2017.06.15 i Hem

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30. Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras. Förändringen av räkenskapsår medför att Duroc inte…

Magnus Bergendorff ny CFO

Publicerad: 2017.05.16 i Hem

Magnus Bergendorff har utsetts till ny CFO för Duroc AB. Magnus har lång och gedigen erfarenhet från flertalet CFO roller på företag verksamma i Sverige och internationellt. Magnus tillträder sin nya tjänst idag 2017-05-16. Magnus kompetens och profil passar utmärkt för Durocs framtida utmaningar och ambitioner. Tidigare CFO, Helene Fredlund-Pettersson, övergår i annan tjänst inom…

Kallelse till Extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Publicerad: 2017.05.10 i Hem

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels per fredagen den 9 juni 2017 vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB för,  · dels till Duroc AB (publ) ha anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 9 juni 2017, varvid antalet biträden skall anges.    Anmälan Anmälan…