< Tillbaka

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari  – 30 juni 2017

Duroc AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari – 30 juni 2017 är nu publicerad på Durocs hemsida: http://www.duroc.com eller via länken nedan.

http://www.duroc.se/ab/foer-investerare/aarsredovisningar.aspx 

Utskriven årsredovisning distribueras till aktieägare som beställer den via Durocs informationskanal: info@duroc.com. Vänligen uppge namn och adress.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: http://www.duroc.com 

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 19.40. 

För ytterligare information
John Häger, Vd Duroc AB (publ), 070-248 72 99 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

Pressmeddelande (PDF)