Duroc AB-3

Vi skapar värde

Duroc AB

Vi skapar värde

Duroc AB Banner

Vi skapar värde

Scrolla ner

Duroc – Industrikoncern med fokus på tillverkning

Duroc är en publik Industrikoncern med målet att skapa lönsam tillväxt för ägarna. Gemensamt för de olika dotterbolagen är tillverkning. Branscherna är syntetisk fiber, järnvägsindustrin, skärande bearbetning samt underhåll och reparation. Kunderna finns inom bl.a. bilindustrin, järnväg, mekanisk industri samt tung processindustri. Ägandet i portföljbolagen är långsiktigt. Duroc har ca 800 anställda i Europa och USA och bolaget omsätter ca 2 500 MSEK.

 

“Stabil plattform för värdeskapande”

Duroc har ändrat räkenskapsår I och med förvärvet av IFG. Den 28 augusti publicerades bokslutskommunikén för januari – juni 2017.

Läs mer >

Vår strategi

Duroc ska vara bra på att utveckla företag, såväl de bolag som ingår i koncernen som de verksamheter vi förvärvar. Vår långsiktiga målsättning är att skapa en god värdetillväxt. Detta ska ske genom:

Värdeskapande förvärv

Investeringar i befintliga verksamheter

Decentraliserad styrmodell

Läs mer >

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.