Gå till huvudinnehållet

Duroc Rail

Duroc Rail levererar kompletta, effektiva och högkvalitativa underhåll av järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Från Luleå tillgodoser Duroc Rail främst norra Sveriges behov av underhåll av järnvägshjul och relaterade komponenter. Med ett effektivt hjulunderhåll bidrar Duroc Rail till sänkta driftskostnader per transportkilometer.

Duroc_rail_svart_2rad stor
DU200129-676

Järnvägshjul och hållbarhet

Tillgången på järnmalm i Norrland innebär stora volymer av tunga transporter vilket medför ett konstant slitage på järnvägshjul. Med miljön i fokus ökar också järnvägstrafiken, både vad gäller transport av människor och gods. För att öka järnvägshjulens livslängd erbjuder Duroc Rail underhåll för hjulen som då hålls i bästa möjliga skick och hjulen kan användas på nytt. Det innebär säkrare och mer tillförlitliga transporter.

Energiförbrukningen för gods- och persontrafik på järnväg motsvarar mindre än hälften av den energi som förbrukas i vägtrafik. Jämför man koldioxidutsläpp har järnvägstrafiken en bråkdel av vägtrafikens utsläpp. Genom att trygga försörjningen av järnvägshjul till våra kunder bidrar Duroc Rail till en minskad miljöbelastning.

Om Duroc Rail

Duroc Rail levererar kompletta, effektiva och högkvalitativa underhåll av järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Från Luleå tillgodoser Duroc Rail främst norra Sveriges behov av underhåll av järnvägshjul och relaterade komponenter. Med ett effektivt hjulunderhåll bidrar Duroc Rail till sänkta driftskostnader per transportkilometer

Strategiskt samarbete med LKAB

1700748562618

Ny modern produktionsanläggning

Duroc har ingått ett strategiskt samarbete med LKAB som syftar till att gemensamt utveckla erbjudandet inom underhåll för järnvägshjul och relaterade komponenter, har slutförts. Samarbetet innebär att LKAB har förvärvat 49 procent av Duroc Rail AB för en slutlig köpeskilling om ca 79 Mkr och att LKAB tillsammans med Duroc Rail kommer att uppföra en ny produktionsanläggning i Luleå.

Den nya produktionsanläggningen, som kommer att ägas av LKAB och nyttjas av Rail, beräknas stå färdig under slutet av 2025. Ett hyresavtal om 20 år med option på förlängning har tecknats mellan parterna. Fastigheten omfattar totalt ca 40 000 m2 markyta ned ca 7000 m2 produktionsyta. Satsningen kommer att möjliggöra ökad kapacitet och flexibilitet samt blir dimensionerad för att kunna stötta den förväntade framtida tillväxt som förutses för Duroc Rails verksamhet.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies