Gå till huvudinnehållet

Hållbarhet

Hållbart värdeskapande

Långsiktighet är en av de grundläggande förutsättningarna för hur vi inom Duroc bedriver vår verksamhet. Allt från beslut om viktiga investeringar till dagliga aktiviteter baseras på vårt engagemang för att skapa långsiktiga värden, såväl för aktieägarna som för de anställda, samhället och andra intressenter. Hållbara lösningar är en förutsättning för att kunna skapa värden på lång sikt.

2022-02-17_PhormiTex Clear
IFG-corn-kopia (1)

Hållbarhetsvision

Durocs hållbarhetsvision är att skapa ekonomisk, social och miljömässig värdeökning genom att förvärva och utveckla industri- och handelsföretag med fokus på långsiktighållbarhet. Vi strävar efter att integrera hållbarhetsperspektiv i våra affärsbeslut, från investeringsstrategier till operativ verksamhet. Genom att främja innovation och produktutveckling, arbeta för en effektiv resurshantering och ansvarsfulla affärsprinciper, strävar vi efter att bidra till en mer hållbar och inkluderande global ekonomi.

Duroc arbetar kontinuerligt för att minska den egna miljöpåverkan genom att sträva efter att förbättra energieffektivitet, minska avfall och utsläpp samt främja användningen av förnybara resurser. Tillsammans med våra dotterbolag, medarbetare och intressenter kommer vi att fortsätta att driva förändring och försöka att skapa positiva avtryck på planeten, med en vision om en hållbar och inkluderande framtid för kommande generationer.

DU200129-676

Styrning av hållbarhetsarbete

Durocs hållbarhetsstyrning börjar och slutar i styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för den koncernövergripande strategin och arbetet med hållbarhet medan Durocs koncernchef har det operativa ansvaret. Ansvaret fördelas på motsvarande sätt inom portföljbolagen. Bolagens styrelse har hållbarhet som en stående agendapunkt på alla möten och ett av de fyra kvartalsmötena har hållbarhet som tema för hela mötet. I Duroc liksom i portföljbolagen finns alltid en utsedd medarbetare som bereder, driver och kommunicerar hållbarhetsfrågor inom respektive bolag.

Duroc ställer krav på systematiskt arbete för ständiga förbättringar och utveckling inom portföljbolagen. Regelbunden uppföljning av bolagens utveckling sker i månatliga så kallade business reviews samt på styrelsemötena där representanter för Durocs ledning alltid medverkar. Det gemensamma grundarbetet med att sätta gemensamma hållbarhetsmål genomfördes under 2019/2020 och vi tillser kontinuitet genom att årligen revidera och bygga vidare på dessa mål. Utöver de gemensamma målen har varje bolag verksamhetsspecifika hållbarhetsmål.

Exempel på hållbarhet i fokus - Ge nya och slitageutsatta komponenter en längre livstid

DLC-Laser-2

Duroc Laser Coating

Duroc Laser Coating har en cirkulär affärsidé då de erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. För kunderna innebär det längre livstid för de produkter som beläggs samt att resursekonomiska vinster görs då det blir möjligt att använda billigare material i produkten som helhet medan de egenskaper som fordras kan bibringas just där de behövs.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies