Gå till huvudinnehållet

Förvärv

Förvärv

Duroc skall skapa värde genom strategiska förvärv och långsiktigt hållbar utveckling av dotterbolagen.

thumbnail-85

Förvärv

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa bolag inom flertalet olika sektorer och med en diversifierad bolagsportfölj minska risken. I en definierad förvärvsprocess skapar Duroc värde redan vid förvärvstillfället genom t.ex. en konservativ värderingsmodell av tänkta målbolag.
Duroc eftersträvar långsiktigt ägande av företagsportföljen och har ingen exitstrategi för bolagen. Med ett långt tidsperspektiv i ägandet räds vi inte av att förvärva bolag som bedöms ha kortsiktiga utmaningar. Dotterbolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Styrmodellen är decentraliserad och respektive bolag är ansvarig för sin resultatutveckling. Vi ser entreprenörskapet som en bas till en sund och lönsam tillväxt.

Gemensamt för koncernens bolag är att de är stabila företag med långsiktig intjäningsförmåga och utvecklingspotential. Bolagen bygger sin verksamhet på ingående kunskap om både teknik och marknad. Duroc tar som ägare en aktiv roll och bidrar till utvecklingen av respektive verksamhet. Genom att investera i de befintliga bolagen samt genom förvärv av nya företag skapar Duroc-koncernen värdetillväxt för aktieägarna.

Förvärvsstrategi

 • Vi bevakar kontinuerligt marknaden för att finna goda förvärvsmöjligheter
 • En flexibel ansats möjliggör fler avslut.
 • Vårt professionella nätverk ger oss möjlighet att söka förvärvsmöjligheter inom olika branscher likväl som bolt-ons till våra existerande företag.
 • Vi tillämpar en sund och konservativ värderingsmodell.
 • Förvärvspriset prioriterar materiella tillgångar, inte goodwill.
 • Vi söker förärv som i grunden är sunda verksamheter med god utvecklingspotential.
 • Synergier med verksamheter och/eller kompetensområden inom befintlig struktur.
 • Genom att ha färdiga finansieringslösningar kan vi gå till snabba avslut när goda möjligheter har identifierats.

Utveckling av portföljbolag

Värdeskapandeplan

 • Målbaserad styrning
 • Skarp och ändmålsenlig affärsanalys
 • Kundfokus
 • Innovation i alla delar av verksamheten
 • Uppbackad av rätt kompetens
 • Strategiska investeringar

Ledarskap

 • Rätt ledare
 • Förtroende för och investering i medarbetare
 • Uppskattning och ansvar

Vill du bli en del av Duroc? Kontakta John Häger.

John Häger
Verkställande direktör
+4670 248 72 99
john.hager@durocgroup.com

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies