SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Från den 1 juli 2008 tillämpar Duroc Svensk kod för bolagsstyrning. Delar av denna presenteras på webben under avdelningen bolagsstyrning, samt senaste årets arbete med bolagsstyrningsfrågor beskrivs varje år i Durocs bolagsstyrningsrapport.