PRESSMEDDELANDEN

 

Delårsrapport juli 2018-mars 2019

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Organisk tillväxt uppgick till 9 procent. · EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 43,5 Mkr (26,0) · Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 40,5 Mkr...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat ytterligare 3% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Efter investeringen kontrollerar Duroc 10% av aktiekapitalet i Carclo. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning...

Fortsätt läsa

Duroc investerar i USA

Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 15 Mkr för att utöka kapaciteten i det amerikanska dotterbolaget Drake Extrusion beläget i Martinsville, Virginia. Drake är en av de ledande aktörerna på den nordamerikanska marknaden inom syntetisk fiber. Duroc har under de senaste...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-december 2018

Regulatorisk information

FORTSATT GOD TILLVÄXT Förvärven bidrar positivt Andra kvartalet oktober-december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9). · EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill) · Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6) · Förvärv, vilka inte ingår...

Fortsätt läsa

Jonas Cunningham ny Corporate Development Director

Jonas Cunningham har utsetts till ny Corporate Development Director för Duroc AB och kommer att ha fokus på M&A-aktiviteter. Jonas har en kandidatexamen i nationalekonomi från Durham University samt en MBA från City University (London). Han har tidigare arbetat inom internationella konsultföretag baserade i Storbritannien...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat 7% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 30 MSEK förvärvat aktier motsvarande 7% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 MSEK fördelat över tre oberoende...

Fortsätt läsa