PRESSMEDDELANDEN

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉJULI 2018-JUNI 2019

Regulatorisk information

God tillväxt för räkenskapsåret Fjärde kvartalet april-juni 2019 · Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 775,5 Mkr (789,8). Organisk tillväxt uppgick till -9 procent. · EBITDA och justerad EBITDA[1]minskade med 31 procent och uppgick till 39,6 Mkr (57,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 5,1 procent...

Fortsätt läsa

Duroc slutför förvärvet av Cotting-gruppen – Öppnar upp för stora expansionsmöjligheter i ny sektor

Regulatorisk information

Duroc-koncernen har idag slutfört köpet av den fransk/belgiska Cotting-gruppen (www.cotting-group.com) inkluderande Griffine SA (Frankrike) respektive Plastibert NV (Belgien). Genom förvärvet av dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen inom den internationellt betydande...

Fortsätt läsa

TILLÄGG: Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Regulatorisk information

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting – en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca €70m. Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine...

Fortsätt läsa

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Regulatorisk information

Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine Enductin SA (”Griffine”) respektive det belgiska bolaget Plastibert & Cie. NV (”Plastibert”). Griffine har en fabriksanläggning i...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-mars 2019

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Organisk tillväxt uppgick till 9 procent. · EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 43,5 Mkr (26,0) · Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 40,5 Mkr...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat ytterligare 3% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Efter investeringen kontrollerar Duroc 10% av aktiekapitalet i Carclo. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning...

Fortsätt läsa

Duroc investerar i USA

Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 15 Mkr för att utöka kapaciteten i det amerikanska dotterbolaget Drake Extrusion beläget i Martinsville, Virginia. Drake är en av de ledande aktörerna på den nordamerikanska marknaden inom syntetisk fiber. Duroc har under de senaste...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-december 2018

Regulatorisk information

FORTSATT GOD TILLVÄXT Förvärven bidrar positivt Andra kvartalet oktober-december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9). · EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill) · Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6) · Förvärv, vilka inte ingår...

Fortsätt läsa

Jonas Cunningham ny Corporate Development Director

Jonas Cunningham har utsetts till ny Corporate Development Director för Duroc AB och kommer att ha fokus på M&A-aktiviteter. Jonas har en kandidatexamen i nationalekonomi från Durham University samt en MBA från City University (London). Han har tidigare arbetat inom internationella konsultföretag baserade i Storbritannien...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat 7% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 30 MSEK förvärvat aktier motsvarande 7% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 MSEK fördelat över tre oberoende...

Fortsätt läsa