FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

DELÅRSRAPPORT JULI 2022 – MARS 2023

5 maj, 2023

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2022 – JUNI 2023

18 augusti, 2023

DELÅRSRAPPORT JULI 2023 – SEPTEMBER 2023

7 november, 2023