FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

8 maj, 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ APRIL-JUNI 2020

21 augusti, 2020