FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ APRIL-JUNI 2020

21 augusti, 2020

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

5 november, 2020

DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2020

5 Februari, 2021