FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2021 – JUNI 2022

19 augusti, 2022

DELÅRSRAPPORT JULI 2022 – SEPTEMBER 2022

8 november, 2022

DELÅRSRAPPORT JULI 2022 – DECEMBER 2022

3 februari, 2023