FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

DELÅRSRAPPORT JULI 2021 – DECEMBER 2021

4 Februari, 2022

DELÅRSRAPPORT JULI 2021 – MARS 2022

6 maj, 2022

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2021 – JUNI 2022

19 augusti, 2022