FINANSIELL KALENDER

Här hittar du Durocs finansiella kalender. Duroc har tysta perioder inför varje kvartalsrapport då företagets representanter avstår från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2020

5 Februari, 2021

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

7 Maj, 2021