AKTIEÄGARE

Tabellen nedan visar de 15 största kända ägarna (grupperat) i Duroc AB.