CRESCO

IFG Cresco utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna bidrar till gynnsamma miljöer i växthus och för svampodlingar samt komposteringsanläggningar. Den viktigaste produkten är textilier för växthus som styr klimatet för odlingen. Funktionen kan vara att utestänga strålningsvärme men också till exempel en isolerande funktion för lägre energiåtgång. Den helägda produktionsanläggningen ligger i Lokeren i Belgien och Cresco är en av de ledande aktörerna på världsmarknaden.

 

BESÖK CRESCOS HEMSIDA