PRESSMEDDELANDEN

 

Delårsrapport juli 2019-december 2019

Regulatorisk information

Andra kvartalet oktober-december 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7). ...

Fortsätt läsa