PRESSMEDDELANDEN

 

Duroc breddar investeringsområde och tydliggör värdeskapande

För att öka Durocs tillväxtmöjligheter har bolagets styrelse beslutat att bredda Durocs investeringshorisont till att även omfatta andra typer av verksamheter inom industri och handel som kan vara helt nya för Duroc.   Dessutom kommer Duroc i högre grad än tidigare att tillföra extern relevant expertis i...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 november 2020 kl 15.00 på Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm. Med anledning av covid-19 och i syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har följande beslut fattats kring genomförandet av Durocs årsstämma...

Fortsätt läsa

Durocs årsredovisning 2019/2020

Regulatorisk information

Durocs årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig på svenska på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com.   För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké juli 2019-juni 2020

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet april-juni 2020 · Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 560,1 MSEK (775,5). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, minskade med 11 procent och uppgick till 35,4 MSEK (39,6), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,3 procent...

Fortsätt läsa

Arbetsmiljöutredning avgjord

11 juni 2020 Duroc har tidigare informerat om en pågående arbetsmiljöutredning i England, gällande en arbetsplatsolycka i IFG Drake (Affärsområde Fiber). Därtill har information lämnats om att förtagets juridiska ombud bedömt att utredningen skulle leda till att det nationella brittiska arbetsmiljöverket HSE utfärdade en bot, uppgående...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-mars 2020

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2020 · Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 878,9 MSEK (777,6). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 45 procent och uppgick till 58,5 MSEK (40,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,7 procent (5,2). ...

Fortsätt läsa

DUROC STARKT RUSTAT MEN NOTERAR NU VÄSENTLIGA STÖRNINGAR I DELAR AV VERKSAMHETEN KOPPLADE TILL COVID-19

Regulatorisk information

19 mars 2020 Den omfattande spridningen av det sk Corona-viruset (covid-19) påverkar nu produktion och försäljning i Duroc-koncernens samtliga affärsområden och detta kommer att få väsentliga effekter på vårt resultat från mitten av mars och sannolikt också under räkenskapsårets sista kvartal. Duroc står dock väl rustat för...

Fortsätt läsa

Duroc tecknar ny bankfacilitet

Duroc har ingått ett finansieringsavtal med Danske Bank. Avtalet omfattar en långsiktig bankfacilitet om totalt ca 400 Mkr, varav ca 130 Mkr avser ett banklån med en femårig amorteringsplan och resterande del är en kontokredit kopplad till en koncernövergripande cash pool. I och med det nya...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-december 2019

Regulatorisk information

Andra kvartalet oktober-december 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7). ...

Fortsätt läsa