PRESSMEDDELANDEN

 

Arbetsmiljöutredning avgjord

11 juni 2020 Duroc har tidigare informerat om en pågående arbetsmiljöutredning i England, gällande en arbetsplatsolycka i IFG Drake (Affärsområde Fiber). Därtill har information lämnats om att förtagets juridiska ombud bedömt att utredningen skulle leda till att det nationella brittiska arbetsmiljöverket HSE utfärdade en bot, uppgående...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-mars 2020

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2020 · Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 878,9 MSEK (777,6). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 45 procent och uppgick till 58,5 MSEK (40,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,7 procent (5,2). ...

Fortsätt läsa

DUROC STARKT RUSTAT MEN NOTERAR NU VÄSENTLIGA STÖRNINGAR I DELAR AV VERKSAMHETEN KOPPLADE TILL COVID-19

Regulatorisk information

19 mars 2020 Den omfattande spridningen av det sk Corona-viruset (covid-19) påverkar nu produktion och försäljning i Duroc-koncernens samtliga affärsområden och detta kommer att få väsentliga effekter på vårt resultat från mitten av mars och sannolikt också under räkenskapsårets sista kvartal. Duroc står dock väl rustat för...

Fortsätt läsa

Duroc tecknar ny bankfacilitet

Duroc har ingått ett finansieringsavtal med Danske Bank. Avtalet omfattar en långsiktig bankfacilitet om totalt ca 400 Mkr, varav ca 130 Mkr avser ett banklån med en femårig amorteringsplan och resterande del är en kontokredit kopplad till en koncernövergripande cash pool. I och med det nya...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-december 2019

Regulatorisk information

Andra kvartalet oktober-december 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7). ...

Fortsätt läsa