Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
19 mars, 2020
ViewReleaseInStandardHtml

DUROC STARKT RUSTAT MEN NOTERAR NU VÄSENTLIGA STÖRNINGAR I DELAR AV VERKSAMHETEN KOPPLADE TILL COVID-19

19 mars 2020

Den omfattande spridningen av det sk Corona-viruset (covid-19) påverkar nu produktion och försäljning i Duroc-koncernens samtliga affärsområden och detta kommer att få väsentliga effekter på vårt resultat från mitten av mars och sannolikt också under räkenskapsårets sista kvartal. Duroc står dock väl rustat för att möta dessa exceptionella omständigheter, med en stark balansräkning i all väsentlighet uppbyggd av reala tillgångar, och ett omfattande långsiktigt finansieringsavtal, vilket idag utnyttjas i begränsad omfattning.

 

Rapporten för Q3 publiceras den 8 maj. För de två första månaderna i detta kvartal uppgick EBIT-resultatet (siffrorna är preliminära och ej reviderade) till ca 30 MSEK, att jämföra med ett resultat för hela Q3 2018/19 om ca 30.5 MSEK. Koncernens kassaflöde har under innevarande år varit positivt och nettoskulden (inkl. förvärvslikviden för Cotting-gruppen) har reducerats väsentligt under året. 

 

Störningar i leveranskedjan och de åtgärder som vidtas av myndigheter och regeringar för att bromsa spridningen av covid-19 skapar för närvarande svårigheter att bedriva en normal verksamhet i flera av koncernens dotterbolag - i detta avseende delar vi de erfarenheter och problem som stora delar av västvärldens industrier och näringsliv idag brottas med. I vissa fall kommer det erfordras att dotterbolag tillfälligt får stänga ner sin verksamhet. Hittills har detta skett i Cotting-gruppens fabrik i franska Nucourt, och planering för neddragning av produktionen pågår även i andra europeiska enheter inom Duroc-koncernen. 

 

Det är idag, mot bakgrund av den starkt föränderliga situation vi omges av, inte möjligt att på ett realistiskt vis försöka bedöma varaktigheten i dessa nödvändiga åtgärder, eller vilka konsekvenser dessa har för verksamhetens löpande resultat och utveckling. I Duroc-koncernen finns också enheter vilka bedriver sin verksamhet utan påtagliga störningar. Så har exempelvis inom Cotting-gruppen dess belgiska enhet noterat en klar ökning av efterfrågan inom ”medical”-segmentet. 

 

Koncernen är inte verksam inom segment vilka vi bedömer kan drabbas av mer strukturella och långsiktiga skador som en följd av de mer akuta problem vi idag ser omkring oss, såsom flygindustrin, turist- och eventnäringen o.d. Kraftigt sjunkande oljepriser bedöms också slå igenom i prissättningen på koncernens viktigaste input-råvara Polypropylen (PP). Sjunkande priser på PP medger marginalförstärkning i delar av vår Fiber/Garn-verksamhet, samtidigt som en sjunkande kapitalbindning frigör likvida medel i verksamheten. 

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

 

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 16:55

 

 

 

Duroc AB (publ)Box 612, SE-182 16 Danderyd, Sweden Street address: Svärdvägen 5
Telephone: +46 8 789 11 30. Telefax: +46 8 789 11 31
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se  

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies