AKTIEKAPITAL

Aktier i Duroc AB (publ) uppgår till 0 A-aktier , 29 066 783 B-aktier samt 9 933 217 C-aktier. Totalt 39 000 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. Varje aktie motsvarar en röst. Durocs B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, Small Cap.