HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Långsiktighet är en av de grundläggande förutsättningarna för hur vi inom Duroc bedriver vår verksamhet. Allt från beslut om viktiga investeringar till dagliga aktiviteter baseras på vårt engagemang för att skapa långsiktiga värden, såväl för aktieägarna som för de anställda, samhället och andra intressenter. Hållbara lösningar är en förutsättning för att kunna skapa värden på lång sikt.