HISTORIA

Duroc startades 1987 kring idén att med laser hårdgöra slitstarka hästskor. När Duroc börsintroducerades i mitten av 1990-talet var det med just laserytförädlingsteknologi som affär. Under åren har verksamheter utvecklats, förvärvats men också sålts eller på annat sätt avvecklats. I och med förvärvet av International Fibres Group 2017 blev Duroc en väsentligt större och mer internationell industrikoncern. Här följer en översikt över vår historiska utveckling.

1987

Duroc grundades år 1987 som ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och en entreprenör. Affärsidén var då att lansera en teknik att med laser hårdgöra slitstarka hästskor.

1996

Duroc börsnoterades.

1997

Förvärvade SJ:s verkstad för hjulunderhåll i Luleå – nuvarande Duroc Rail.

2007

Under året lades grunden för DMT-gruppen genom förvärv. Efterföljande år expanderade verksamheten i övriga Norden och Baltikum.

2012

Genomförde ett investeringsprogram om cirka 50 mkr för Luleå-verksamheterna Duroc Rail och Duroc Special Steel.

2017

Under inledningen av 2017 förvärvades fibertillverkaren International Fibres Group. Med förvärvet ökade  årsomsättningen från cirka 400 mkr till cirka 2 200 mkr. Under andra halvan av året förvärvades ett bolag inom klimatkontroll och energieffektivitet, som sedermera bytte namn till IFG Cresco. Duroc genomförde en strategiändring mot att bli mer fokuserad på förvärv och bygga en bredare industrikoncern.

2018

Under sommaren 2018 förvärvades dieselmotordistributören Universal Power Nordic.

2019

Under våren 2019 förvärvades Herber Engineering. Herber tillverkar avancerade rörbockningsmaskiner (elektriska och hydrauliska) för kallformning av rör och profiler. Under sommaren förvärvades företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine Enduction och det belgiska bolaget Plastibert & Cie. Genom förvärvet av dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen inom den internationellt betydande marknaden för coated textiles (belagda textilier).