Durocs historik och utveckling

Duroc startades 1987 kring den revolutionerande idén att med laser hårdgöra slitstarka hästskor. När Duroc börsintroducerades i mitten av 1990-talet var det med just laserytförädlingsteknologi som affär. Under åren har verksamheter utvecklats, förvärvats men också sålts eller på annat sätt avvecklats. Idag, 2017, har vi i och med förvärvet av IFG blivit en väsentligt mycket större och mer internationell industrikoncern. Här följer en översikt över vår historiska utveckling.

 

1980-talet: Duroc bildas

Duroc grundades år 1987 som ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och en entreprenör. Affärsidén var då att lansera den revolutionerande tekniken att med laser hårdgöra slitstarka hästskor. Vid utgången av 1987 hade Duroc ännu ingen heltidsanställd och omsättningen var 0,1 mkr.

 

 

1990-talet: Konkurs, förvärv och börsnotering

1990 köpte Duroc Luleå Tekniska Universitets laser. Verksamheten gick med förlust och sattes år 1993 i konkurs. Omsättningen var då 1,7 mkr på tre anställda.

Efter omstart tog verksamheten fart och när aktien noterades på SBI-listan år 1996, var det i syfte att genom förvärv integrera teknologin på nya marknader. År 1997 förvärvade Duroc SJ:s verkstad för hjulunderhåll i Luleå, för att ett år senare även förvärva Mikroverktyg i Robertsfors samt ABB Tooling i Västerås.

När Duroc-aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista år 1999 hade omsättningen på två år ökat från 17 mkr till 154 mkr. Samma år, 1999, genomfördes förvärvet av sågklingetillverkaren Swedish Saw Blades som senare, tillsammans med tilläggsförvärv, kom att utgöra divisionen Micor.

 

2000-talet: Expansion, förvärv och tillkomsten av Duroc Machine Tool

2000 förvärvade Duroc 45 procent av ytbeläggningsföretaget Impact Coatings. Ett år senare förvärvades även Deutsche Bahns underhållsverksamhet för tåg i Leipzig i Tyskland.

2002 etablerades Duroc Tooling i Olofström som ett nära samarbete med Volvo Personvagnar. Året efter gick Duroc Tooling i Västerås i konkurs. Duroc expanderade år 2004 in i Tyskland genom förvärv av underhållsverkstäderna SFW och SWS. Samma år noterades Impact Coatings på Nya Marknaden.

2005 förvärvades underhållsverkstaden Ferro Recond. Som en del av ett renodlingsarbete såldes innehavet i Impact Coatings, de tyska underhållsverksamheterna samt Swedish Saw Blades dotterbolag i Lettland och Finland år 2006. Under samma år investerade Duroc Engineering i mobil laserutrustning, som en del av ett samarbete med kärnkraftverket Ringhals. Duroc hade 2006 cirka 170 anställda och en årsomsättning om cirka 200 mkr.

I samband med en nyemission år 2007 förvärvades maskinhandelsföretagen Swedish Tool Holding, Ernst Gerber samt sågklingetillverkaren Lamitec Tools. Den sistnämnda slogs sedan samman med Micor i Laholm medan Swedish Tool och Ernst Gerber formerade grunden för affärsområdet Industrihandel. 2008 förvärvades även maskinhandelsföretaget Madsen & Hansen i Danmark.

Duroc hade vid utgången av 2008 cirka 280 anställda med en omsättning om cirka 700 mkr. 2009 förvärvades valsverket Hard and Special Steels från SSAB Tunnplåt.

 

2010-talet: Renodling, investeringar inom Duroc Rail och Duroc Laser Coating samt förvärv av IFG

Som en del av ett renodlingsarbete såldes år 2010 verkstaden Duroc Engineering i Göteborg (f.d. Ferro Recond). Duroc Engineerings verksamhet i Umeå flyttade under samma år produktionen till Durocs anläggningar i Luleå. Året därefter avyttrades Duroc Tooling i Olofström.

Under 2012 slutfördes Durocs stora investeringsprogram om cirka 50 mkr för Luleå-verksamheterna Duroc Rail och Duroc Special Steel. Under samma år avyttrades Duroc Tooling i Robertsfors

Under 2014 inleddes ett effektiviseringsprogram för att förbättra lönsamheten inom industrihandel och industri. Året efter, 2015, avyttrades Micor med tillhörande bolag. Tillverkning av sågklingor var det som återstod av affären efter tidigare års försäljning av Micors verksamhet i Tyskland och avyttring av den större sliperidelen.

Durocs dotterbolag Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, hade en olönsam period sedan 2011 då en av bolagets större kunder flyttade produktionen till utlandet. Efter flera års arbete med rationaliseringar och nykundsförsäljning nådde bolaget per första kvartalet 2015 åter lönsamhet. Kvartalet avslutades dock med ett motorhaveri med påföljande produktionsstopp och förlust av kunder, vilket slutligen resulterade i att bolaget försatts i konkurs oktober 2016.

Under inledningen av 2017 förvärvade Duroc fibertillverkaren IFG. Med förvärvet ökar Durocs årsomsättning från cirka 400 mkr till cirka 2 200 mkr.