VALBEREDNING

Årsstämman 2018-11-08 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, mot bakgrund av den koncentrerade ägarstrukturen, inte utse någon valberedning.