< Tillbaka

Duroc tecknar ny bankfacilitet

4 mars 2020

Duroc har ingått ett finansieringsavtal med Danske Bank. Avtalet omfattar en långsiktig bankfacilitet om totalt ca 400 Mkr, varav ca 130 Mkr avser ett banklån med en femårig amorteringsplan och resterande del är en kontokredit kopplad till en koncernövergripande cash pool.

I och med det nya låneavtalet återbetalar Duroc AB ett kortfristigt lån om 180 Mkr, vilket upptogs för att bryggfinansiera förvärvet av Cotting Group i juli 2019. Samtidigt centralfinansieras merparten av koncernens krediter och cash management effektiviseras. Längden på avtalet är 3 år med möjlighet till 2 års förlängning. Utöver den nämnda faciliteten om 400 Mkr behåller Duroc befintliga fastighetslån om totalt ca 75 Mkr.

 Med hänvisning till den senaste kvartalsrapporten, har Duroc en stark finansiell ställning med låg belåningsgrad och ett eget kapital om drygt 1 Mdkr. Koncernen äger ett flertal rörelsefastigheter vars marknadsvärde bedöms överstiga nuvarande nettoskuld. Det nya samarbetet med Danske Bank innebär att Duroc ytterligare har stärkt sin finansiella position. Den stabila finansiella basen ligger i linje med Durocs strategi och skapar goda möjligheter att fortsätta tillväxten, både organiskt och genom förvärv.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Pressmeddelande (PDF)