team_image
Styrelseordförande

Peter Gyllenhammar

Stockholm. Född 1953.

 

Styrelseordförande sedan bolagstämman 27 april 2017.

 

Bakgrund: Ej avslutade studier vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga uppdrag: Ordförande i Galjaden Holding AB med dotterbolag, Svenska Trävarugruppen AB och VB Value Research AB. Styrelseledamot i Gyllenhammar Holding AB, Peter Gyllenhammar AB, Galjaden Fastigheter AB med dotterbolag, Browallia AB med dotterbolag, Johnson & Starley Ltd med dotterbolag.

 

Aktieinnehav: Indirekt via Peter Gyllenhammar AB: 21 066 783 serie B och 9 933 217 serie C.

 

Beroende: Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget.

team_image
Styrelseledamot

Carina Heilborn

Täby. Född 1973.

 

Ledamot sedan 2016.

 

 

Bakgrund: Civilekonom. Bakgrund som revisor på KPMG, CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB.

 

Övriga uppdrag: Ordförande i Scandbook AB och i Protean Capital Management AB. Styrelseledamot i Svenska Trävarugruppen AB med dotterbolag, Scandbook Holding AB, Equuleus AB, Johnson & Starley Ltd med dotterbolag, VB Value Research AB och Clean Oil Technology AB.

 

Aktieinnehav: 0.

 

Beroende: Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget.

team_image
Styrelseledamot

Carl Östring

Lidingö. Född 1974.

 

Ledamot sedan 2013.

 

 

Bakgrund: Jur.kand. Bakgrund som advokat, Managing Partner och delägare på advokatbyrå i Sverige och Ryssland. 2011-2019 chefsjurist och Investment Manager på AB Traction. Vd Generalcounsel.se.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Drillcon, Stenhusgruppen och Tundra Fonder. Styrelseledamot i Recco AB samt i Stiftelsen Fakultetskurser.

 

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier och 2 000 B-aktier tillsammans med maka.

 

Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

team_image
Styrelseledamot

Ola Hugoson

Ystad. Född 1957.

 

Ledamot sedan 2017.

 

Bakgrund: Sedan 1982 arbetade inom familjeföretaget Polykemi AB, Vd och koncernchef sedan 1997. Civilekonom.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Polykemi AB med dotterbolag

 

Aktieinnehav: 35 000 B-aktier.

 

Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.