team_image
Styrelseordförande

Peter Gyllenhammar

Stockholm. Född 1953.

 

Styrelseordförande sedan bolagstämman 27 april 2017.

 

Bakgrund: Ej avslutade studier vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga uppdrag: Ägare och styrelsens ordförande i Gyllenhammar Holding AB (inklusive Peter Gyllenhammar AB). Ordinarie ledamot av styrelsen i Arise AB samt International Fibres Group AB.

 

Aktieinnehav: Indirekt via Peter Gyllenhammar AB: 21 066 783 serie B och 9 933 217 serie C.

team_image
Styrelseledamot

Carina Heilborn

Täby. Född 1973.

 

Ledamot sedan 2016.

 

 

Bakgrund: Civilekonom. Bakgrund som revisor på KPMG, CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i International Fibres Group AB, Scandbook Holding AB, Scandbook AB, Direktlaminat AB och Equuleus AB samt VB Value Research AB.

 

Aktieinnehav: 0.

team_image
Styrelseledamot

Carl Östring

Lidingö. Född 1974.

 

Ledamot sedan 2013.

 

 

Bakgrund: Jur.kand. Bakgrund som advokat, Managing Partner och delägare på advokatbyrå i Sverige och Ryssland. Sedan 2011 chefsjurist och Investment Manager på AB Traction.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Drillcon AB, styrelseledamot i Ankarsrum Industries AB, Recco Holding AB med dotterbolag samt Creatum Holding AB.

 

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier och 3 200 B-aktier tillsammans med maka.

team_image
Styrelseledamot

Johan Öberg

Stockholm. Född 1970.

 

Ledamot sedan 2017.

 

Bakgrund: Senior Partner and Director, Managing Partner BCG Sweden. MBA från INSEAD.

 

Övriga uppdrag: Inga.

 

Aktieinnehav: 0.

team_image
Styrelseledamot

Ola Hugoson

Ystad. Född 1957.

 

Ledamot sedan 2017.

 

Bakgrund: Sedan 1982 arbetade inom familjeföretaget Polykemi AB, Vd och koncernchef sedan 1997. Civilekonom.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Polykemi AB.

 

Aktieinnehav: 25 000 B-aktier.