AKTIEINFORMATION

Aktiekapitalet i Duroc AB (publ) uppgår till 39 000 000 kronor, fördelat på 39 000 000 aktier, varav 29 066 783 utgörs av B-aktier och 9 933 217 av C-aktier. Varje aktie motsvarar en röst. Kvotvärdet per aktie är en krona. Det totala antalet röster uppgår till 39 000 000, varav 29 066 783 av serie B och 9 933 217 av serie C.