AKTIEINFORMATION

Aktiekapitalet i Duroc AB (publ) uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2017/2018 till 39 000 000 kronor, fördelat på 39 000 000 aktier, varav 29 066 783 utgjordes av B-aktier och 9 933 217 av C-aktier. Varje aktie motsvarar en röst. Kvotvärdet per aktie är en krona. Det totala antalet röster uppgick till 39 000 000, varav 29 066 783 av serie B och 9 933 217 av serie C.

AKTIEKURS

2020-10-25 17:29:47

26,60