PRESSMEDDELANDEN

 

Kommuniké från durocs årsstämma den 5 november 2020

Regulatorisk information

Durocs årsstämma hölls den 5 november 2020 på Strandvägen 7a, Stockholm Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2019–juni 2020 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Val av styrelse och revisor samt arvoden Stämman beslutade...

Fortsätt läsa

DELÅRSRAPPORT juli-september 2020

Regulatorisk information

Första kvartalet juli-september 2020 · Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 703,6 MSEK (866,2). · Justerad EBITDA* minskade med 11 procent och uppgick till 47,9 MSEK (54,0), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,8 procent (6,2). · Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (94,7, inklusive 65,7...

Fortsätt läsa

Duroc breddar investeringsområde och tydliggör värdeskapande

För att öka Durocs tillväxtmöjligheter har bolagets styrelse beslutat att bredda Durocs investeringshorisont till att även omfatta andra typer av verksamheter inom industri och handel som kan vara helt nya för Duroc.   Dessutom kommer Duroc i högre grad än tidigare att tillföra extern relevant expertis i...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 november 2020 kl 15.00 på Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm. Med anledning av covid-19 och i syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har följande beslut fattats kring genomförandet av Durocs årsstämma...

Fortsätt läsa

Durocs årsredovisning 2019/2020

Regulatorisk information

Durocs årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig på svenska på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com.   För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké juli 2019-juni 2020

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet april-juni 2020 · Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 560,1 MSEK (775,5). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, minskade med 11 procent och uppgick till 35,4 MSEK (39,6), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,3 procent...

Fortsätt läsa

Arbetsmiljöutredning avgjord

11 juni 2020 Duroc har tidigare informerat om en pågående arbetsmiljöutredning i England, gällande en arbetsplatsolycka i IFG Drake (Affärsområde Fiber). Därtill har information lämnats om att förtagets juridiska ombud bedömt att utredningen skulle leda till att det nationella brittiska arbetsmiljöverket HSE utfärdade en bot, uppgående...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-mars 2020

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2020 · Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 878,9 MSEK (777,6). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 45 procent och uppgick till 58,5 MSEK (40,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,7 procent (5,2). ...

Fortsätt läsa

DUROC STARKT RUSTAT MEN NOTERAR NU VÄSENTLIGA STÖRNINGAR I DELAR AV VERKSAMHETEN KOPPLADE TILL COVID-19

Regulatorisk information

19 mars 2020 Den omfattande spridningen av det sk Corona-viruset (covid-19) påverkar nu produktion och försäljning i Duroc-koncernens samtliga affärsområden och detta kommer att få väsentliga effekter på vårt resultat från mitten av mars och sannolikt också under räkenskapsårets sista kvartal. Duroc står dock väl rustat för...

Fortsätt läsa

Duroc tecknar ny bankfacilitet

Duroc har ingått ett finansieringsavtal med Danske Bank. Avtalet omfattar en långsiktig bankfacilitet om totalt ca 400 Mkr, varav ca 130 Mkr avser ett banklån med en femårig amorteringsplan och resterande del är en kontokredit kopplad till en koncernövergripande cash pool. I och med det nya...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2019-december 2019

Regulatorisk information

Andra kvartalet oktober-december 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8). · Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7). ...

Fortsätt läsa

Kommuniké från durocs årsstämma den 7 november 2019

Regulatorisk information

Durocs årsstämma hölls den 7 november 2019 på Strandvägen 7a, Stockholm Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2018–juni 2019 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Val av styrelse och revisor samt arvoden Stämman beslutade...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl 15.00 på Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm. Kaffe med tilltugg serveras efter stämmans avslutande. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

Fortsätt läsa

DUROCS ÅRSREDOVISNING 2018/2019

Regulatorisk information

27 september 2019 Durocs årsredovisning för 2018/2019 finns nu tillgänglig på svenska på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com   För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99   Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt...

Fortsätt läsa

BOKSLUTSKOMMUNIKÉJULI 2018-JUNI 2019

Regulatorisk information

God tillväxt för räkenskapsåret Fjärde kvartalet april-juni 2019 · Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 775,5 Mkr (789,8). Organisk tillväxt uppgick till -9 procent. · EBITDA och justerad EBITDA[1]minskade med 31 procent och uppgick till 39,6 Mkr (57,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 5,1 procent...

Fortsätt läsa

Duroc slutför förvärvet av Cotting-gruppen – Öppnar upp för stora expansionsmöjligheter i ny sektor

Regulatorisk information

Duroc-koncernen har idag slutfört köpet av den fransk/belgiska Cotting-gruppen (www.cotting-group.com) inkluderande Griffine SA (Frankrike) respektive Plastibert NV (Belgien). Genom förvärvet av dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen inom den internationellt betydande...

Fortsätt läsa

TILLÄGG: Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Regulatorisk information

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting – en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca €70m. Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine...

Fortsätt läsa

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Regulatorisk information

Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine Enductin SA (”Griffine”) respektive det belgiska bolaget Plastibert & Cie. NV (”Plastibert”). Griffine har en fabriksanläggning i...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-mars 2019

Regulatorisk information

Tredje kvartalet januari-mars 2019 · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Organisk tillväxt uppgick till 9 procent. · EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 43,5 Mkr (26,0) · Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 40,5 Mkr...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat ytterligare 3% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Efter investeringen kontrollerar Duroc 10% av aktiekapitalet i Carclo. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning...

Fortsätt läsa

Duroc investerar i USA

Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 15 Mkr för att utöka kapaciteten i det amerikanska dotterbolaget Drake Extrusion beläget i Martinsville, Virginia. Drake är en av de ledande aktörerna på den nordamerikanska marknaden inom syntetisk fiber. Duroc har under de senaste...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-december 2018

Regulatorisk information

FORTSATT GOD TILLVÄXT Förvärven bidrar positivt Andra kvartalet oktober-december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9). · EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill) · Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6) · Förvärv, vilka inte ingår...

Fortsätt läsa

Jonas Cunningham ny Corporate Development Director

Jonas Cunningham har utsetts till ny Corporate Development Director för Duroc AB och kommer att ha fokus på M&A-aktiviteter. Jonas har en kandidatexamen i nationalekonomi från Durham University samt en MBA från City University (London). Han har tidigare arbetat inom internationella konsultföretag baserade i Storbritannien...

Fortsätt läsa

Duroc har förvärvat 7% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 30 MSEK förvärvat aktier motsvarande 7% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 MSEK fördelat över tre oberoende...

Fortsätt läsa

Duroc förvärvar Herber Engineering

Duroc har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Herber Engineering AB. Herber tillverkar avancerade rörbockningsmaskiner (elektriska och hydrauliska) för kallformning av rör och profiler. Företaget erbjuder specialanpassade lösningar och tillhandahåller även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. Kunderna återfinns bland annat inom bilindustrin,...

Fortsätt läsa

Tre nya dotterbolagschefer

Catarina Löfgren har utsetts till ny vd för Universal Power Nordic med start 1 februari 2019. Catarina har erfarenhet från projekt- och affärsutveckling och är utbildad inom marknad- och organisation. Catarina kommer närmast från A Group of Retail Assets AB. Mikael Högberg tillträdde som vd för...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma den 8 november 2018

Regulatorisk information

Durocs årsstämma hölls den 8 november 2018 på Scandic Anglais i Stockholm Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2017–juni 2018 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Val av styrelse och revisor samt arvoden Stämman...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-september 2018

Regulatorisk information

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber Första kvartalet juli-september 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6) · Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr ...

Fortsätt läsa

Durocs årsredovisning 2017/2018

Regulatorisk information

Durocs årsredovisning för 2017/2018 finns nu tillgänglig på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com          För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 1 november 2018, varvid antalet eventuella biträden skall uppges. Anmälan om deltagande skall...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

Regulatorisk information

Positiv avslutning 2017/2018 Förbättrat resultat i samtliga affärsområden – stark balansräkning ger utrymme för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet april-juni 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har ej påverkats av negativ goodwill · Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i...

Fortsätt läsa

Duroc fullföljer förvärvet av Universal Power Nordic

Regulatorisk information

UPN, med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini. Bolaget, som 2017 omsatte 130 Mkr...

Fortsätt läsa

Omvänd vinstvarning i Duroc AB

Regulatorisk information

I Durocs Q3-rapport, daterad den 7 maj 2018, visade koncernen ett rörelseresultat på 14,6 Msek och samtidigt noterades ”tecken på viss återhämtning” i verksamheten inför kommande kvartal. I samband med att dotterbolagen rapporterat in utvecklingen för april och maj så har det framkommit att resultatet högst...

Fortsätt läsa

Tillägg: Duroc förvärvar Universal Power Nordic

Regulatorisk information

Duroc förvärvar Universal Power Nordic – en ledande leverantör av motorer för industriellt och marint bruk. Universal Power Nordic (UPN), med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

Regulatorisk information

Starkt kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars · Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (24,7). · Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Regulatorisk information

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber. · Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca...

Fortsätt läsa

Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Regulatorisk information

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG.  · Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0)  · Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr  · Kassaflödet från den löpande verksamheten...

Fortsätt läsa

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen. IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor....

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Regulatorisk information

Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK...

Fortsätt läsa

Nina Grönberg ny CFO

Regulatorisk information

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från...

Fortsätt läsa

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari  – 30 juni 2017

Regulatorisk information

Duroc AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari - 30 juni 2017 är nu publicerad på Durocs hemsida: http://www.duroc.com eller via länken nedan. http://www.duroc.se/ab/foer-investerare/aarsredovisningar.aspx  Utskriven årsredovisning distribueras till aktieägare som beställer den via Durocs informationskanal: info@duroc.com. Vänligen uppge namn och adress. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: http://www.duroc.com  Denna...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Regulatorisk information

Andra kvartalet 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)  · Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)  1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8) ...

Fortsätt läsa

Duroc korrigerar uppdaterad finansiell kalender

Regulatorisk information

Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella kalender. Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har felaktiga delårsperioder angivits.  Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den...

Fortsätt läsa

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Regulatorisk information

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Regulatorisk information

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30. Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande...

Fortsätt läsa

Magnus Bergendorff ny CFO

Regulatorisk information

Magnus Bergendorff har utsetts till ny CFO för Duroc AB. Magnus har lång och gedigen erfarenhet från flertalet CFO roller på företag verksamma i Sverige och internationellt. Magnus tillträder sin nya tjänst idag 2017-05-16. Magnus kompetens och profil passar utmärkt för Durocs framtida utmaningar och...

Fortsätt läsa

Kallelse till Extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels per fredagen den 9 juni 2017 vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB för,  · dels till Duroc AB (publ) ha anmält sin avsikt att delta senast fredagen...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2017

Regulatorisk information

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till...

Fortsätt läsa

Arbetsmiljöutredning i England

Regulatorisk information

Styrelsen i Duroc har idag erhållit en rapport från en extern legal rådgivare om att en arbetsplatsolycka med dödlig utgång som skedde under mars månad på en fabrik i England tillhörigt ett bolag i Durockoncernen, IFG Drake. Förutom den personliga tragedin för den berördes familj...

Fortsätt läsa

Rättelse delårsrapport Jan-Mar 2017

Regulatorisk information

Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 (sid 1, 5, 11) ska vara 23,7 Mkr istället för 22,8 Mkr. Felet kan härledas till förändring av varulager i resultaträkningen på sidan 5 där det står -1,0. Den korrekta siffran är -0,1. I VD-ordet (tredje stycket) publicerades en felaktig jämförelsesiffra...

Fortsätt läsa

Omval av revisorer

Regulatorisk information

Duroc AB:s valberedning har inför kommande årsstämma beslutat att föreslå omval av PwC som revisorer, och har i sin tur utsett Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.    För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc 070-248 72 99     Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2017

Regulatorisk information

Nettoomsättningen under perioden januari till mars 2017 uppgick till 584 Mkr (467) och rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (23). Koncernen 2017  ...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2016

Regulatorisk information

För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 07.00. ...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 21 april 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Ny General manager Duroc Machine Tool

Regulatorisk information

Jörgen Frisendahl, 46, har utsetts till General Manager för affärsområde Industrihandel, Duroc Machine Tool. Jörgen har en lång karriär på Sandvik Coromant där han har arbetat med produktutveckling, produktledning samt försäljning. Jörgen kommer senast från en position som teknisk chef för affärsområdet Norra Europa. Jörgen...

Fortsätt läsa

Nyemission i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Stockholm, 28 februari 2017 Duroc har under februari månad registrerat en nyemission av 31 671 100 aktier av serie C. Bolagets styrelse har också mottagit och verkställt begäran om omvandling av samtliga aktier av Serie A till serie B, samt en begäran om omvandling av totalt...

Fortsätt läsa

Rättelse avseende pressmeddelande offentliggjort 22 februari 2017

Regulatorisk information

Stockholm, 23 februari 2017 Pressmeddelandet rubricerat ”Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier” som offentliggjordes av Duroc den 22 februari 2017 innehöll en länk till prospektet som publicerats av Duroc samma dag. Denna länk gick till en version av dokumentet som...

Fortsätt läsa

Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier

Regulatorisk information

Prospektet avseende upptagande till handel av nya aktier i Duroc AB (publ) (”Duroc”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.duroc.com, Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på bolagets kontor Svärdvägen 5, 182 33 Danderyd. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på bolagets hemsida...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 februari 2017

Regulatorisk information

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna. Efter det att registrering av...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Regulatorisk information

Ett nytt Duroc tar form Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016...

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Duroc Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 15 februari 2017 kl. 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Registrering sker från kl. 14.30 Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall ·  dels per den 9 februari 2017 vara införd som ägare i den utskrift...

Fortsätt läsa

DUROC AB FÖRVÄRVAR INTERNATIONAL FIBRES GROUP AB

Regulatorisk information

Stockholm, 13 januari 2017. Den börsnoterade industri- och handelskoncernen Duroc AB har idag ingått avtal om förvärv av International Fibres Group AB (”IFG”), en internationellt ledande producent av polypropylenbaserad fiber och filamentgarn. IFG tillverkar cirka 110 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-september 2016

Regulatorisk information

Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2016 uppgick till 103 Mkr (98,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,6 Mkr (-1,3). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special...

Fortsätt läsa

Nytt datum för delårsrapport, kvartal 3, för Duroc AB 28/10

Regulatorisk information

På grund av sjukdom så tillsattes en interim CFO per 7/10, och av praktiska skäl har ledningen och styrelsen beslutat att flytta publiceringsdatumet för delårsrapporten för kvartal 3 från 21/10 till 28/10.        Duroc AB John Häger För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99       Informationen är sådan...

Fortsätt läsa

Duroc AB:s dotterbolag Svartöns Specialstål AB ansöker om konkurs

Regulatorisk information

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB, nedan SSS, kommer att lämna in konkursansökan till Luleå tingsrätt imorgon onsdag. SSS, tidigare Duroc Special Steel AB, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar...

Fortsätt läsa

Paul Benjamin tillförordnad CFO fr.o.m. 20161007

Regulatorisk information

Fr.o.m. 7/10 träder Paul Benjamin in som tillförordnad (tf) CFO för Duroc AB p.g.a. sjukdom. Paul innehar idag rollen som Business Controller och träder in som tf under perioden som ordinarie CFO Helene Fredlund Pettersson är frånvarande. För ytterligare frågor v.v. kontakta John Häger VD, tel...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-juni 2016

Regulatorisk information

Nettoomsättningen i andra kvartalet 2016 uppgick till 121 Mkr (104) och rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (4). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ner resultatet med -16 Mkr(0), varav produktionsutrustning står för 14...

Fortsätt läsa

Duroc Special Steel AB ansöker om företagsrekonstruktion

Regulatorisk information

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel AB, nedan DSS, har idag den 15 juni 2016 ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. DSS bedriver kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, samt ett logistikcenter för stålbandrullar. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå.  Bakgrunden till ansökan är...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2016

Regulatorisk information

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015. Stämman fastställde ett arvode om SEK 175 000 till ordförande, SEK 125 000 till vice ordförande samt...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2016

Regulatorisk information

Motgångar och nya tag Nettoomsättningen i första kvartalet 2016 uppgick till 87 Mkr (116) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (7). Orderingången under första kvartalet 2016 uppgick till 94 Mkr (120) och den utgående orderstocken var 77 Mkr (97). Koncernen ...

Fortsätt läsa

John Häger ny vd för Duroc AB

Regulatorisk information

John Häger är född 1964 och har en tjugoårig karriär på Sandvik Coromant AB bakom sig, där han bland annat har varit ansvarig för Norden, Baltikum och Polen, och tidigare vd för Sandvik Coromant Sverige AB. ”Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera John Häger...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2015

Regulatorisk information

För ytterligare information Carl Östring, t.f. verkställande direktör Duroc, 070-301 93 32 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl 16.00....

Fortsätt läsa