< Tillbaka

Arbetsmiljöutredning avgjord

11 juni 2020

Duroc har tidigare informerat om en pågående arbetsmiljöutredning i England, gällande en arbetsplatsolycka i IFG Drake (Affärsområde Fiber). Därtill har information lämnats om att förtagets juridiska ombud bedömt att utredningen skulle leda till att det nationella brittiska arbetsmiljöverket HSE utfärdade en bot, uppgående till mellan 600-950 KGBP.

Arbetsmiljöutredningen är nu avgjord. Boten har fastställts till 390 KGBP och ska betalas över en period om 5 år. Duroc har sedan tidigare bokad en reserv avseende det bedömda bötesbeloppet och ingen kostnad uppkommer därmed i det fjärde kvartalet.

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Pressmeddelande (PDF)