Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
11 juni, 2020
ViewReleaseInStandardHtml

TYDLIG ÅTERHÄMTNING I DUROC-KONCERNEN - POSITIV RESULTATUTVECKLING I MAJ MÅNAD

11 juni 2020

Duroc har tidigare meddelat (i pressmeddelande 19 mars och delårsrapport juli 2019 – mars 2020) att covid-19 påverkat produktion och försäljning i delar av koncernens verksamheter. Under maj har temporärt stängda enheter återgått i produktion och Duroc noterar en gradvis återhämtning. Ett negativt resultat i april vände till ett positivt resultat i maj. Det går i dagsläget dock inte att förutspå när samtliga delar av koncernen återigen är uppe på samma nivåer som innan pandemins utbrott och hur resterande 2020 kommer att utvecklas.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet så här långt (april-maj) uppgick till -0,9 MSEK (april -11,2 och maj +10,3). Nettoskulden uppgick till 125 MSEK per sista maj 2020 (206 MSEK per sista mars 2020). Faktorer som påverkat förbättringen, förutom gott kassaflöde och kostnadskontroll, är statliga stödpaket och minskade kostnader i samband med stillestånd i fabrikerna.

Efterfrågan i konsumentledet i USA på möbler för utomhusbruk har ökat i maj, vilket inneburit stark försäljning av de höglönsamma garnerna inom affärsområde Fiber. Segment såsom geotextilier och filtrering återhämtar sig nu till mer normala nivåer medan efterfrågan från bilindustrin fortfarande är dämpad. Försäljningen av maskiner och andra investeringsprodukter inom Industrihandel är delvis dämpad beroende på geografi och segment.

Som rapporterats tidigare har pandemin inte påverkat hela koncernen negativt. Affärsområde Tekniska Textilier har ökat sin försäljning till sjukvården under de senaste månaderna. Orderingången på jordbruksrelaterade produkter inom Fiber har varit god under våren och Affärsområde Övrig Industri är i stort opåverkat. Behovet av framförallt underhåll till järnvägsrelaterade transporter har varit stabilt.

Durocs långsiktiga lönsamhetsmål ligger fast. Koncernens starka balansräkning medger fortsatta opportunistiska förvärv i syfte att skapa värde för aktieägarna.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 10:55.


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies