team_image
Chief Executive Officer

John Häger

Anställd: 2016

 

Född: 1964

 

Utbildning: MSc

 

Bakgrund: Tidigare vd för Sandvik Coromant Sverige

 

Aktieinnehav: 21 511 aktier av serie B.

 

  070-248 72 99

  john.hager@durocgroup.com

team_image
Chief Financial Officer

Sofie Boström

Anställd: 2019

 

Född: 1989

 

Utbildning: Civilekonomexamen/ MSc of Business Administration and Economics från Lunds Universitet

 

Bakgrund: Flerårig erfarenhet som revisor på EY. Ansvarig för koncernredovisning och Group Financial Control på Duroc mellan 2019 och 2022

 

Aktieinnehav: 0

 

  072-2308719

  sofie.bostrom@durocgroup.com