OM DUROC

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och B2B-handelsföretag. Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa dotterbolag inom flertalet olika sektorer. Dotterbolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Koncernens styrmodell är starkt decentraliserad och de olika dotterbolagen är ansvariga för resultatutvecklingen. Därmed tror vi på att bibehålla entreprenörskapet som en bas för en sund och lönsam tillväxt.

 

Koncernens ursprung är svenskt men verksamheten bedrivs i Europa och i USA. Vår strategi är att fortsätta investera i våra dotterbolag samt även att fokusera på opportunistiska förvärv inom befintliga eller närliggande segment. Läs mer om våra verksamhetsområden och våra dotterbolag under fliken Verksamhet.

AFFÄRSIDÉ

Duroc skapar värde genom opportunistiska förvärv och långsiktigt hållbar utveckling av dotterbolagen.

AFFÄRSMODELL

OPPORTUNISTISKA FÖRVÄRV

 • Välutvecklad förvärvsmodell
 • Sund värderingsmodell av förvärven
 • Potentiella förvärv skall bidra till kundnytta
 • Utvecklingspotential i förvärvsobjekt
 • Stark tillit itll dotterbolagens egna förmåga att utveckla affären
 • Utnyttjande av befintlig plattform och resurser
 • Förvärvsobjekt som delar Durocs värderingar
 • Förvärv kan ske inom nya så väl som angränsande sektorer

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING AV DOTTERBOLAGEN

 • Stödjer dotterbolagens utvecklingsplaner
 • Investeringar
 • Strategisk utveckling tillsammans
 • Tillsätter rätt ledare
 • Tillväxt baserad på reella värden såsom kassaflöde och materiella produktionsresurser
 • Decentraliserad styrmodell samt ett entreprenöriellt ledarskap
 • Lokal ledning med fullt ansvar för verksamheten

VÄRDERINGAR