Duroc - Industrikoncern med fokus på tillverkningsindustri

 

Asota

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa industribolag. Dotterbolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Koncernens styrmodell är starkt decentraliserad och de olika dotterbolagen är ansvariga för resultatutvecklingen. Därmed tror vi på att bibehålla entreprenörskapet som en bas för en sund och lönsam tillväxt.  Den samlade omsättningen för Durocs bolag är ca 2 500 MSEK. Antalet anställda är ca 800. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernens ursprung är svenskt men verksamheten bedrivs i Europa och i USA. Vår strategi är att fortsätta investera i våra dotterbolag samt även att fokusera på opportunistiska förvärv inom befintliga eller närliggande segment. Durocs verksamhet är indelad i tre affärsområden, Fiber, Övrig Industri och Industrihandel. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

Affärsområde Fiber  innefattar International Fibres Group (IFG) som är en av världens ledande oberoende producenter av polypropylenbaserade fibrer och garner med kunder främst inom bil-, anläggnings-, möbel- och filterindustri. Verksamheten är uppdelad i två produktområden för syntetiska fibrer; stapelfibrer och filamentgarn. Produktionsanläggningarna är lokaliserade i Belgien, Storbritannien, USA och Österrike med en total årlig produktion om ca 93 000 ton stapelfibrer och ca  8 000 ton filamentgarn.

Syntetiskt fiber har många användningsområden. Fibern kan tillverkas i olika färger och med önskvärda egenskaper som exempelvis slitstarkt, fuktresistent, flamresistent, lätt, starkt, dränerande, absorberande eller filtrerande. Polypropylen är IFG:s vanligaste insatsvara även om tillverkning också sker med polyamid och polyeten. Stapelfibrer tillverkas i olika diametrar och skärs till förutbestämda längder. I nästa steg processar IFG:s kunder fibern till syntetiska tyger eller annat material som används i tillverkningen av slutprodukten.

Filamentgarn är en mer förädlad produkt än stapelfiber. Produkten består av ett garn som tillverkats i olika diametrar innan det levereras till kunder främst inom möbelindustrin. IFG producerar merparten av garnet i den amerikanska produktionsanläggningen.

Produkterna från IFG säljs som insatsvaror till flertalet olika sektorer och kunder globalt. Polypropylenbaserad stapelfiber säljs bland annat till bilindustrin där slutprodukterna används till bilinteriörer och tekniska lösningar som filter, ljud- och kabelisolering. I möbelindustrin används fibrer och garner vid tillverkning av golv, mattor och möbelklädsel. Ett annat användningsområde är inom anläggningsindustrin där stapelfiber används i fiberduk som placeras under asfalten med funktionen att separera, stärka eller dränera. Filter för industriellt bruk är ett annat exempel på användningsområde för stapelfibern.

IFG har produktionsanläggningar i Belgien (IFG Exelto samt IFG Cresco), Storbritannien (IFG Drake), USA (Drake Extrusion) och Österrike (IFG Asota).

Sedan oktober 2017 är även IFG Cresco del av IFG-gruppen. Företaget är baserat i Belgien och utvecklar, tillverkar och säljer produkter för professionella odlare globalt. Produkterna erbjuder bl.a. klimatkontroll för växtshus.

Affärsområde Övrig Industri består av Duroc Rail och Duroc Laser Coating. Duroc Rail levererar kvalificerat underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer på främst den svenska marknaden. Med ett effektivt hjulunderhåll bidrar Duroc Rail till sänkta driftskostnader per transportkilometer. Bolagets största kunder är bland andra VTG, LKAB och Swemaint. År 2012 investerade Duroc Rail cirka 30 Mkr i en ny hjulsvarv samt i en flytt till nya lokaler på Svartöns industriområde i Luleå.

Duroc Rail tillgodoser norra delen av den svenska marknaden för underhåll av järnvägshjul. Tillgången på järnmalm i Norrland innebär stora volymer av tunga transporter vilket medför ett konstant slitage på järnvägshjul. Med miljöfrågor i fokus sker också en ökning av järnvägstrafiken både vad gäller transport av människor och gods. Ökad järnvägstrafik, högre axellaster och snabbare tåg ökar efterfrågan på hjul, räls och underhåll med hög kvalitet och prestanda. Med avregleringen ökar antalet aktörer på marknaden vilket minskar standardiseringen av komponenter. Antalet varianter av hjulpar har ökat väsentligt de senaste åren med högre krav på underhållsleverantörerna som följd. Duroc Rail har en styrka i att snabbt kunna anpassa sig efter förändringarna på marknaden.

Duroc Laser Coating (DLC) är Sveriges ledande företag inom laserytbehandling och fortsätter att driva utvecklingen framåt. Bolaget erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter baserat på laserytbehandlingsteknik. Metalluppbyggnad med hjälp av laserteknologi möjliggör ökad produktprestanda och möter krav på extrema yt- och funktionsegenskaper gällande bland annat friktion, korrosion och slitage. Verksamheten är belägen i Luleå. Kunderna har högt ställda krav på prestanda, kvalitet samt livslängd och finns bland annat inom kraft-, gruv/stål-, papper/massa-, offshore-, flyg- och verkstadsindustrin. Exempel på produkter är valsar, ventiler, verktyg, axlar, kuggar, hylsor och drivhjul.

Affärsområde Industrihandel består av dotterbolagen Universal Power Nordic (UPN)  och Duroc Machine Tool (DMT).

Perkins motor

UPN erbjuder den svenska och norska marknaden dieselmotorer för industriellt och marint bruk samt tillhörande

reservdelar, service, reparationer med mera. UPN har exklusiva distributionsrättigheter av motorer av välkända och kvalitetssäkra tillverkare såsom brittiska Perkins, japanska Kubota och amerikanska Kohler. Utöver motorer från tre världsledande tillverkare tilldandahåller UPN ett komplett eftermarknadsprogram med originalreservdelar, service och reparationer. Bolaget har en lång erfarenhet och har varit ledande inom industrimotorer i nästan 100 år. Bolaget har kontor/verkstad i Oslo, Kristianstad och Skänninge (huvudsäte).

DMT är verksamt inom handel med verktygsmaskiner, automationslösningar, verktyg, service, support och utbildning till verkstadsbolag på den nordiska och baltiska marknaden. DMT representerar ett stort antal internationellt kända fabrikat av högsta kvalitet och kan erbjuda allt som behövs för en konkurrenskraftig produktionsmiljö. Bolaget är det enda som verkar på sju marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Den geografiska räckvidden möjliggör leverans oavsett var kunden behöver maskinerna. Därigenom upprätthåller bolaget god service och närhet till kunderna.

 

Vår strategi

Duroc ska vara bra på att utveckla företag, såväl de bolag som ingår i koncernen som de verksamheter vi förvärvar.
Vår långsiktiga målsättning är att skapa en god värdetillväxt. Detta ska ske genom:

Värdeskapande förvärv 

– Opportunistiska investeringar inom såväl befintliga affärsområden som nya verksamheter.
– Investeringar i mogna verksamheter som opererar i stabila branscher.
– Förvärv inom B2B och i verksamheter där vi har ett kunnande som kan bidra till värdeskapande tillväxt.

Investeringar i befintliga verksamheter med syfte att

– Utöka kapaciteten i befintliga anläggningar.
– Integrera framåt och/eller bakåt i värdekedjan.

Decentraliserad styrmodell med syfte att

– Bibehålla entreprenörskapet.

Duroc har inte fokus på att driva koncerngemensamma synergiprojekt där det inte är uppenbart.