< Tillbaka

DUROCS ÅRSREDOVISNING 2018/2019

27 september 2019

Durocs årsredovisning för 2018/2019 finns nu tillgänglig på svenska på www.duroc.se i pdf-format.

Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com
 

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
 

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2019 kl. 16:20
 

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 100 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)