< Tillbaka

Duroc har förvärvat 7% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 30 MSEK förvärvat aktier motsvarande 7% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc.

Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 MSEK fördelat över tre oberoende affärsområden. För mer information, se http://www.carclo.co.uk.

Carclos respektive affärsområden uppvisar historiskt god lönsamhet och tillväxt. Betydande investeringar har under senare år gjorts i utbyggnad av koncernens produktionskapacitet.

Problem med bemanning respektive inkörning av ny kapacitet samt tillkommande produktlinjer, har tillsammans med höga centrala kostnader jämte underskott i pensionsstiftelser för vilka bolaget är garant, lett till en sammantaget sjunkande lönsamhet och också börskurs de senaste åren.

Durocs anskaffningskostnad för de nu förvärvade Carclo-aktierna baserar sig på den lägsta kursnivå Carclo-aktien noterats till under den senaste tioårsperioden. Carclos nuvarande aktiekurs är lägre än 10% av aktiens toppnotering i augusti 2012. 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Pressmeddelande (PDF)