< Tillbaka

TILLÄGG: Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Detta är ett tillägg till offentliggörandet från 12 juni 2019 kl.12:40. Tillägget avser uppgift om resultat i fjärde stycket och köpeskilling i näst sista stycket.

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting – en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca €70m.

Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine Enductin SA (”Griffine”) respektive det belgiska bolaget Plastibert & Cie. NV (”Plastibert”).

Griffine har en fabriksanläggning i Nucourt, ca 50 km nordväst om Paris, och Plastibert sin tillverkningsenhet i Wielsbeke, ca 30 km sydväst om Gent. Gruppen tillverkar PVC- och PU- belagda textilier vilka används inom en rad olika områden, bland annat bilinredningar, modeindustri, skyddskläder, sjukhussängar, tandläkarstolar, möbler och väggbeklädnad.

Marknaden i Europa, där gruppen i huvudsak agerar, bedöms uppgå till 3,5 Mdr EUR och uppvisar en stabil långsiktig tillväxt. Gruppen omsätter ca 70 MEUR och har ca 300 anställda.
Rörelseresultatet 2018 uppgick till ca 3,6 MEUR.

Affären beräknas, förutsatt att alla villkoren för denna uppfyllts, slutföras i början på juli. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 18 MEUR. Förvärvet finansieras med externa lån.

Duroc-koncernen omsätter före det nu överenskomna förvärvet ca 3,000 MSEK på årsbasis. Förvärvet av Cotting-gruppen ökar således koncernens omsättning med ca 25%, samtidigt som Duroc etablerar sig i en bransch med fragmenterad struktur och goda förutsättningar för tillväxt såväl organiskt som genom fortsatta förvärv.
  

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 15:35.
  

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
  

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 000 Mkr och har ca 850 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)