< Tillbaka

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Stockholm 13 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin nya finansiella kalender.

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28 augusti.

Ny finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017 28 augusti 2017
Årsstämma 2017 26 oktober 2017
Delårsrapport augusti – oktober 7 november 2017
Delårsrapport augusti – januari 9 februari 2018
Delårsrapport augusti – april 7 maj 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018 27 augusti 2018

Bakgrunden till ändringen av räkenskapsår är att bolaget i februari 2017 förvärvat International Fibres Group-koncernen (IFG) som har 1 juli – 30 juni som räkenskapsår. Då det är ändamålsenligt att samtliga bolag i Duroc har samma räkenskapsår och med hänsyn till IFG:s storlek i förhållande till den tidigare koncernen, har det bedömts lämpligt att ändra hela koncernens räkenskapsår till 1 juli – 30 juni.

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 13.00. 

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)