< Tillbaka

Duroc har sålt sitt innehav i Carclo Plc

26 februari 2021

Duroc har frigjort kapital genom försäljning av hela sitt innehav i Carclo plc för 25 MSEK och därmed minskat nettoskulden. Innan försäljningen ägde Duroc 13 procent av aktierna i Carclo plc.

”Då utvecklingen i bolaget inte levt upp till förväntningarna har vi fattat beslut att avsluta investeringen”, säger Durocs koncernchef John Häger.

Innehavet i Carclo har värderats till marknadsvärde i Durocs balansräkning och värdeförändringen har löpande redovisats i övrigt totalresultat.  Försäljningen av innehavet innebär en positiv effekt i det egna kapitalet om 7,5 MSEK i Durocs tredje kvartal.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address:
Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri
och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag
på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc
aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn
DURC) www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)