< Tillbaka

Durocs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022/2023

Durocs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022/2023 finns nu tillgänglig på svenska på www.duroc.se i pdf-format samt ESEF-format.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande  kl 10.15 den 29 september 2023

Pressmeddelande (PDF)