< Tillbaka

Magnus Bergendorff ny CFO

2017-05-16

Magnus Bergendorff har utsetts till ny CFO för Duroc AB. Magnus har lång och gedigen erfarenhet från flertalet CFO roller på företag verksamma i Sverige och internationellt. Magnus tillträder sin nya tjänst idag 2017-05-16. Magnus kompetens och profil passar utmärkt för Durocs framtida utmaningar och ambitioner. Tidigare CFO, Helene Fredlund-Pettersson, övergår i annan tjänst inom företaget fr.o.m. samma datum.
 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

 
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 11:00.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)