< Tillbaka

JOHAN ÖBERG LÄMNAR STYRELSEN EFTER FEM ÅR

7 juni 2022

Johan Öberg, managing director och partner i Boston Consulting Group, har beslutat att lämna Duroc ABs styrelse.

   ”Duroc har utvecklats bra under dessa år, men jag har på grund av en tilltagande hög arbetsbelastning i andra pågående uppdrag svårt att få tiden att räcka till, varför jag, i fullt samförstånd med bolagets huvudägare valt att per 7/6 2022 lämna styrelsen i Duroc AB”, säger Johan Öberg.

Bolagets huvudägare inleder nu arbetet med att rekrytera en ersättare i styrelsen, vilken planeras att utses vid kommande ordinarie bolagsstämma hösten 2022.

   ”Jag vill varmt tacka Johan Öberg för hans värdefulla arbete i styrelsen under de gångna åren och har full förståelse för att det blivit allt svårare för Johan att kombinera ett tidskrävande internationellt arbete inom BCG med externa uppdrag”, kommenterar Durocs huvudägare Peter Gyllenhammar.

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address:
Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med
djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark
position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till
utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC).
www.duroc.se. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)