< Tillbaka

Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Fiberverksamheten tillfredsställande

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017
Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG. 

· Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0) 
· Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr 
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 Mkr (34,0) 
· Koncernen har en nettokassa om 56,9 Mkr (39,3) 
· Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva den belgiska verksamheten BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde var månadsskiftet oktober/november 2017. Köpeskillingen uppgår till ca 7 M€. Förvärvet beräknas stärka koncernens resultat från 2017/2018. 
· Resultat per aktie 0,14 kr (0,40) 

För att redovisa den nya Duroc-koncernens jämförelsetal innehåller nedanstående tabell pro forma information. 

+———————+———-+————+———-+————-+
|Koncernen  | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| |JULI-SEPT |JULI – SEPT | R12 SEPT|12M JULI-JUN |
| | | Pro forma |Pro forma | Pro forma |
+———————+———-+————+———-+————-+
|Nettoomsättning, Mkr | 509,4 | 536,0 | 2 231,8 | 2 258,4 |
+———————+———-+————+———-+————-+
|Rörelseresultat, Mkr | 12,3 | 21,1 | 88,4 | 97,1 |
+———————+———-+————+———-+————-+
|Soliditet, %  | 55,9% | N/A | N/A | N/A |
+———————+———-+————+———-+————-+

Pro forma 2016 inkluderar inte större nedskrivningar i Svartöns Specialstål AB. Se även sidan 4. 

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2017 kl 07.15.
 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)