< Tillbaka

Duroc förvärvar bolag inom klimatkontroll och energieffektivitet för professionella odlare

Stockholm 11 juli 2017. Duroc AB har idag tecknat avtal med den globala prestandamaterial-gruppen Low & Bonar PLC, noterad på London Stock Exchange, om att förvärva dess affärsenhet för odlings- och jordbruksrelaterade textilier – BonarAgro - för 7 MEUR.

BonarAgro, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna är ämnade att styra klimatet i odlingsmiljön. BonarAgros solskyddstextilier används i växthus för att skydda grödorna mot starkt UV-ljus och värme samtidigt som de också isolerar mot kyla under kallare årstider. Andra produkter som BonarAgro utvecklar och tillverkar är textilier för svampodlingar samt marktextilier för eliminering av ogräs och minskat behov av bekämpningsmedel. 

Förvärvet görs genom Durocs dotterbolag IFG Exelto och kompletterar Durocs verksamhet inom textilfiber, både vad gäller produkterbjudande och säljkanaler. Produkterna säljs över hela världen via en egen säljorganisation. BonarAgro omsätter cirka 20 MEUR och har cirka 200 anställda. Tillväxten i marknaden är god och bedöms till cirka 9% årligen de nästkommande åren.

”Vi är glada att kunna lägga till BonarAgro till vår grupp. Produkterna kommer att ytterligare stärka IFG Exeltos erbjudande inom syntetisk fiber. Som en ledande internationell leverantör av högkvalitativ fiber är vi övertygade om att vi kan stödja och utveckla BonarAgros verksamhet med ökad effektivitet och lönsamhet” sade John Häger, VD och koncernchef för Duroc.

”BonarAgro är ett spännande tillägg till vår befintliga verksamhet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla kunder även i framtiden kommer att få ta del av BonarAgros produkter och tjänster som är av bästa möjliga kvalitet” sade Bernard Deruyttere, Managing Director för IFG Exelto. 

Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Durocs resultat per aktie redan för innevarande räkenskapsår (2017/2018). Durocs koncernbalansräkning belastas inte med goodwill i samband med förvärvet, vilket sker med egna medel. Förvärvet förväntas vara genomfört senast den 30 september 2017, givet att avtalsvillkoren då är uppfyllda. 

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 08.00. 

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se 

Pressmeddelande (PDF)