< Tillbaka

Omvänd vinstvarning i Duroc AB

I Durocs Q3-rapport, daterad den 7 maj 2018, visade koncernen ett rörelseresultat på 14,6 Msek och samtidigt noterades ”tecken på viss återhämtning” i verksamheten inför kommande kvartal.
I samband med att dotterbolagen rapporterat in utvecklingen för april och maj så har det framkommit att resultatet högst väsentligt har förbättrats och att det preliminära sammanlagda rörelseresultatet för dessa två månader uppgår till 31,5 Msek. Verksamheten under innevarande månad följer samma positiva mönster. Samtliga siffror för innevarande period är således prelimära och oreviderade.

Vi ser en positiv utveckling i såväl fiber- som maskinhandelsverksamheten, vilket gör att det är många samverkande faktorer och en förbättrad efterfrågan som lett till dessa goda preliminära siffror.

Duroc planerar att offentliggöra sin Q4-rapport den 27 augusti 2018.
 
Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 16:15.
 
För ytterligare information 
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 
 
Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande (PDF)