< Tillbaka

Lönsam investering i hållbarhet

6 juli 2021

     Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 16 Mkr i en ny anläggning för energiförsörjningen i Asota i Linz, Österrike. Asota är en del av IFG och producerar merparten av gruppens höglönsamma nischprodukter. Enheten är samtidigt ett center för R&D-aktiviteterna. Återbetalningstiden beräknas till ca 3 år samtidigt som investeringen innebär att utsläppen av CO2 bedöms minska med ca 13% jämfört med nuvarande situation.

     IFG utvecklar syntetisk fiber i huvudsak av polypropylen. Fibern används vid tillverkning av bland annat golv, mattor, möbler, filter, livsmedelsförpackningar, bilinredning och fiberdukar. IFG genomgår sedan ett par år tillbaka ett framgångsrikt program för att positionera om sitt erbjudande till att bli mer nischbetonat och därmed mer lönsamt. I detta arbete spelar Asota en avgörande roll.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

 
Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address:
Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med
djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark
position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till
utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC).
www.duroc.se. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)