< Tillbaka

Paul Benjamin tillförordnad CFO fr.o.m. 20161007

Fr.o.m. 7/10 träder Paul Benjamin in som tillförordnad (tf) CFO för Duroc AB p.g.a. sjukdom. Paul innehar idag rollen som Business Controller och träder in som tf under perioden som ordinarie CFO Helene Fredlund Pettersson är frånvarande.

För ytterligare frågor v.v. kontakta John Häger VD, tel 070 248 72 9 9

Pressmeddelande (PDF)