< Tillbaka

Tillägg: Duroc förvärvar Universal Power Nordic

Detta är ett tillägg till offentliggörandet från 31 maj 2018 kl.14:30. Tillägget avser uppgift om köpeskilling och finansiering i sista stycket. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 16:45.

Duroc förvärvar Universal Power Nordic
– en ledande leverantör av motorer för industriellt och marint bruk.

Universal Power Nordic (UPN), med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini.

Bolaget, som 2017 omsatte 130 Mkr med ett rörelseresultat om 6 Mkr, har 40 anställda i Sverige och Norge. Huvudsätet finns i Skänninge, Östergötland, där bolaget även har reservdelslager och verkstad för motorrenoveringar, testning, service och specialanpassningar utifrån kundernas behov.

Kunderna återfinns inom flera segment, till exempel bygg- och anläggning, jordbruk, skogsindustri, kraftgenerering samt marina industrier.

”Vi är glada att kunna lägga UPN till vårt affärsområde Industrihandel. UPN är en av Perkins äldsta oberoende distributörer globalt. Det finns stora likheter mellan existerande verksamheter och UPN på hur kundnytta kan skapas”, säger John Häger, VD för Duroc.

Förvärvet förstärker resultatnivån i Durocs affärsområde Industrihandel, som inklusive UPN närmar sig en årsomsättning om 500 MSEK. Förvärvet är villkorat av ett formellt godkännande från en av leverantörerna och förväntas slutföras 2 juli 2018, givet att avtalsvillkoren då är uppfyllda.

Köpeskillingen uppgår till cirka 24 Mkr för nettotillgångarna och finansieras med egna medel.
Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 16:45

 
För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
 

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande (PDF)