< Tillbaka

Arbetsmiljöutredning i England

Styrelsen i Duroc har idag erhållit en rapport från en extern legal rådgivare om att en arbetsplatsolycka med dödlig utgång som skedde under mars månad på en fabrik i England tillhörigt ett bolag i Durockoncernen, IFG Drake. Förutom den personliga tragedin för den berördes familj och hans kollegor, regelmässigt också torde leda till att det nationella brittiska arbetsmiljöverket HSE utfärdar en bot.
Ett bötesbelopp kan enligt ombudets bedömning enligt rättspraxis komma att uppgå till mellan 600 000 och 950 000 £ för det drabbade bolaget. Förfarandet förväntas pågå hos berörda myndigheter under 12-18 månader, varför något slutligt belopp eller bolagets inställning ännu ej kan ges.

Polisutredningen är preliminärt slutförd och indikerar såvitt är känt inte något vållande från bolagets sida, och HSE tillät efter en inledande undersökning att produktionsverksamheten återupptogs i den berörda maskinen, varför händelsen i sig haft mycket liten inverkan på koncernens ställning och resultat. Duroc kan inte föregå fortsatt utredning, men beklagar den mänskliga förlusten, både för medarbetarens familj och hans kollegor.

Ett sådant eventuellt bötesbelopp är av karaktären extraordinär kostnad och kommer inte på indikerad nivå att få en väsentlig inverkan vare sig på Durocs långsiktiga intjäningsförmåga eller dess finansiella ställning.

För ytterligare information
Sture Wikman, Styrelseordförande, 070 590 56 89

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande (PDF)