< Tillbaka

Durocs årsredovisning 2017/2018

Durocs årsredovisning för 2017/2018 finns nu tillgänglig på www.duroc.se i pdf-format.

Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com
    
   
För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 16:30.

Pressmeddelande (PDF)