Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
9 februari, 2018
ViewReleaseInStandardHtml

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Värdeskapande förvärv samt starkt kvartal för industrihandel

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017

Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr (418,2). Förvärvet av Bonar Agros verksamhet har bidragit med ca 40,1 Mkr i kvartalet.
 • Övriga intäkter inkluderar i huvudsak upplösning av reellt värdeskapande negativ goodwill.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 41,6 Mkr (4,0), varav Fiberverksamheten stod för 34,7 Mkr (4,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,4 Mkr (-28,6).
 • Koncernens nettoskuld utgjorde 10,6 Mkr (5,3).
 • Resultat per aktie 1,66 (0,12) för kvartalet.
 • Koncernen förfogar över förlustavdrag om ca 900 Mkr varav endast en mindre del aktiverats. Den sänkta bolagsskatten i USA bedöms bli gynnsam för Duroc, som har ett amerikanskt dotterbolag med historiskt god lönsamhet.

Första halvåret 1 juli – 31 december 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 70,4 Mkr (16,9) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
 • Nettoomsättning för halvåret uppgick till 1 083,4 Mkr (851,2).
 • Rörelseresultat för halvåret uppgick till 53,9 Mkr (23,5).
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för halvåret uppgick till -13,3 (5,4).
 • Resultat per aktie 1,81 (0,50) för halvåret.

För att redovisa den nya Duroc-koncernens jämförelsetal innehåller nedanstående tabell pro forma information.

Koncernen 2017
OKT-DEC
2016
OKT-DEC
Pro forma
2017
JULI-DEC
2016
JULI-DEC

Pro forma
2017
R12 DEC
Pro forma
2017
12M JULI-JUN

Pro forma
Nettoomsättning, Mkr 573,9 533,5 1 083,4 1 069,5 2 255,2 2 239,7
Rörelseresultat, Mkr 41,6 10,4 53,9 24,5 121,1 88,6
Resultat efter skatt 64,8 11,8 70,4 13,0 107,8 54,3

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl 07.15.

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies