< Tillbaka

IFG FOKUSERAR PÅ NISCHPRODUKTER OCH REDUCERAR PRODUKTIONSKAPACITET I ENGLAND

17 februari 2021

Durocs portföljbolag International Fibres Group (IFG) fokuserar på nischprodukter med högre tillväxtpotential i enlighet med den strategiska planen. Som en konsekvens av detta omstruktureras och effektiviseras produktionskapaciteten vilket innebär att produktionsanläggningen i Drighlington stängs ned. Delar av produktionen kommer att flyttas till andra produktionsanläggningar i Europa. 

Den sista verksamhetsdagen i Drighlington kommer att vara i slutet av juni 2021. Efter nedstängningen kommer IFG att ha tre produktionsanläggningar lokaliserade i England, Belgien och Österrike. 

Beslutets genomförande beräknas medföra engångskostnader om cirka 30 MSEK, vilka kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet 2020/21. Åtgärden bedöms leda till en årlig resultatförbättring om cirka 10 MSEK och också leda till en förbättrad långsiktig stabilitet.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 09:00.

 
Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address:
Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med
djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark
position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till
utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC).
www.duroc.se. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)