< Tillbaka

Duroc publicerar årsredovisning 2016

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Den finns tillgänglig på Durocs webbplats www.duroc.com (http://www.duroc.com/) samt kommer att distribueras till de aktieägare som aktivt begär det.

För ytterligare information
John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 07.00. 

Pressmeddelande (PDF)