< Tillbaka

Nina Grönberg ny CFO

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från rollen som koncernredovisningsansvarig på Ratos. Nuvarande CFO Magnus Bergendorffs interimskontrakt löper ut den sista februari 2018.

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 17:15.

Pressmeddelande (PDF)