Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
8 november, 2018
ViewReleaseInStandardHtml

Delårsrapport juli 2018-september 2018

Duroc fortsätter växa

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber

Första kvartalet juli-september 2018
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,5 Mkr (12,3), varav affärsområdet Fiber stod för 10,2 Mkr (16,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,1 Mkr (-8,9)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,26 (0,14)
  • Likvida medel utgjorde 193,6 Mkr (191,8) och koncernens nettoskuld uppgick till 47,9 (-50,6). Sedan september 2017 har koncernen förvärvat Cresco och UPN för 86 Mkr samt investerat 38 Mkr i befintliga verksamheter.


 
För ytterligare information

John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl 07.15.

 
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies