< Tillbaka

Delårsrapport juli 2018-september 2018

Duroc fortsätter växa

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber

Första kvartalet juli-september 2018

· Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6)
· Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till 15,5 Mkr (12,3), varav affärsområdet Fiber stod för 10,2 Mkr (16,7)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,1 Mkr (-8,9)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,26 (0,14)
· Likvida medel utgjorde 193,6 Mkr (191,8) och koncernens nettoskuld uppgick till 47,9 (-50,6). Sedan september 2017 har koncernen förvärvat Cresco och UPN för 86 Mkr samt investerat 38 Mkr i befintliga verksamheter.

[image]

 
För ytterligare information
John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl 07.15.
 
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)