< Tillbaka

Rättelse delårsrapport Jan-Mar 2017

Rättelse av jämförelsetal i delårsrapport januari – mars 2017 Duroc AB (publ)

Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 (sid 1, 5, 11) ska vara 23,7 Mkr istället för 22,8 Mkr. Felet kan härledas till förändring av varulager i resultaträkningen på sidan 5 där det står -1,0. Den korrekta siffran är -0,1.
I VD-ordet (tredje stycket) publicerades en felaktig jämförelsesiffra för rörelseresultatet. 35,5 Mkr är felaktigt och ska istället vara 21,4 Mkr.
För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
 
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 17:30.
 
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)