< Tillbaka

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 februari 2017

Vid extrastämman beslutades följande;

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna. Efter det att registrering av de nya aktierna har skett så finns det sammanlagt 39 000 000 aktier av tre olika serier i Duroc AB.

Stämman beslutade också att ändra bolagsordningen, så att verksamhetsändamålet medger den bredare industriella inriktningen av bolaget efter förvärvet, samt nödvändiga ändringar av aktiekapitalets och aktieantalets gränser för att medge emissionen.

Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras. Besluten på stämman fattades enhälligt; Peter Gyllenhammar AB avstod från att rösta om nyemissionen.

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

 
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017 kl 16:00.
 
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 410 Mkr och har ca 124 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)