< Tillbaka

Resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2020/2021 – justerad EBIT förväntas öka med 150 procent

Den 21 juni 2021 meddelade Duroc att utsikterna för det fjärde kvartalet 2020/2021 indikerade ett väsentligt förbättrat resultat i förhållande till föregående år. Det sammanlagda rörelseresultatet och justerad EBIT för kvartalets första två månader uppgick till 19,9 MSEK och juni förväntades följa samma positiva mönster.

Det preliminära rörelseresultatet och preliminär justerad EBIT för det fjärde kvartalet förväntas nu uppgå till drygt 50 MSEK, en större förbättring än vad som tidigare förväntats. Majoriteten av portföljbolagen har avslutat räkenskapsåret riktigt starkt.

I Durocs bokslutskommuniké juli 2019-juni 2020, visade koncernen ett rörelseresultat på 10,3 MSEK och en justerad EBIT på 19,4 MSEK för det fjärde kvartalet. Det justerade resultatet för det fjärde kvartalet 2020/2021 förväntas därmed öka med mer än 150 procent.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Durocs ordinarie bokslutskommuniké den 20 augusti 2021.

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl.12.20.

Pressmeddelande (PDF)